כרטיס סים לארה"ב  32 גיגה AT&T מקורי כולל קנדה ומקיסקו