כרטיס סים לארה"ב  50 גיגה ברשת  T-MOBILE כולל מקסיקו וקנדה